Privacy verklaring

Voor Health Injection is de bescherming van uw persoonsgegevens van het grootste belang. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Met dit privacybeleid informeert Health Injection u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens is Ness Coaching (hierna verder te noemen Health Injection), Suzannapolder 16 (3825 LP) te Amersfoort, Kamer van Koophandel 66001498.  

Verwerking persoonsgegevens

Health Injection verwerkt de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om de gegevens die wij ontvangen bij uw inschrijving voor een cursus, aanmelding voor de nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt. 

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, gegevens met betrekking tot de cursus die u volgt, inclusief betalingsgevels, uw eventuele feedback over de cursus en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Health Injection gegevens in het kader van uw cursus, zoals eventueel behaalde resultaten en of u de opleiding heeft afgerond. 

Doeleinden 

Health Injection gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • toesturen nieuwsbrief
 • administratieve afhandeling van uw deelname aan het gekozen programma
 • vragen beantwoorden en inlichtingen verstrekken
 • analyses uitvoeren om onze dienstverlening en begeleiding te verbeteren
 • te voldoen aan geldende wet- en regelgeving

Bezoeken van de website

Wanneer u gebruik maakt van de website van Health Injection, dan laat u gegevens achter. Indien u daar toestemming voor geeft, maakt de website gebruik van cookies om de website beter te laten functioneren en af te stemmen op uw voorkeuren. In dit privacy beleid leest u welke gegevens Health Injection verzamelt, waarom dat gebeurt en wat er met deze gegevens gebeurt. Het privacy beleid geldt voor bezoekers van de website en het digitale programmaplatform.  

Cookies

Om de website beter en sneller te laten functioneren en om de inhoud te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden gegevens met betrekking tot het gebruik van de website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer geplaatst kunnen worden. Ook wordt gebruikgemaakt van cookies en vergelijkbare technieken om u op de website van Health Injection te herkennen, uw klik- en muisgedrag te monitoren en een profiel op te stellen. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen op uw computer van uw browser uitschakelen. 

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. Het gebruik van deze cookies kan niet worden uitgeschakeld. 

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om de functionaliteit van de website te optimaliseren. Het gebruik van deze cookies kan niet worden uitgeschakeld. 

Marketing cookies

Door de bezochte pagina’s te delen met bepaalde marketing-platformen kunnen wij u meer gerichte informatie tonen. In het cookie-statement leest u welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst. 

De juridische grondslag voor deze verwerkingen is uw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies die uw privacy niet schenden). 

Hoe verzamelen wij gegevens?

Als u gebruik maakt van de website, dan laat u soms persoonsgegevens achter. Het gaat dan specifiek om informatie die u zelf invult bij formulieren, informatie over uw browser, het besturingssysteem, het land waar u zich bevindt en soortgelijke browsergegevens. Deze informatie wordt anoniem (zonder herleidbaar ip-adres) verwerkt in Google Analytics. U laat op de volgende manieren uw gegevens bij ons achter: 

 • navigatie door de website
 • inschrijven voor een programma
 • invullen van formulieren
 • inschrijven voor nieuwsbrief
 • aanmaken account

Wat doen we met uw gegevens?

Health Injection bewaart en verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:
 
 • verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren
 • het opbouwen van een contacthistorie en opvolgen van contactverzoeken
 • informeren over aanvullende en soortgelijke programma’s
 • korting verlenen indien u daarvoor in aanmerking komt
 • registeren van aanmeldingen voor programma’s
 • na expliciete toestemming: het optimaliseren van uw digitale ervaring en marketingdoeleinden door het surfgedrag te delen met partners
Health Injection bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voorheen doel van de gegevensverwerking.
 

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Health Injection neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties op een niveau dat gezien de stand van de techniek ruim voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Als onderdeel daarvan sluit Health Injection verwerkersovereenkomsten met leveranciers die zij inschakelt en die namens haar persoonsgegevens verwerken, waarin aan deze leveranciers passende verplichtingen worden opgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen. 

Health Injection conformeert zich aan de meldplicht datalekken en informeert direct de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en betrokkenen indien er sprake is van een ernstig datalek. 

Met wie deelt Health Injection uw gegevens?

Health Injection gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen aan andere partijen. 

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Health Injection kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid, bijvoorbeeld technische dienstverleners, bezorgdiensten maar ook partners die diensten verlenen zoals aan onze accreditatie organisaties. Health Injection zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan Health Injection of indien Health Injection daartoe wettelijk is verplicht. 

Deze derde partijen treden hierbij op als ‘verwerker’ voor Health Injection en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Health Injection sluit met derde partijen die voor Health Injection optreden als verwerker een verwerkersovereenkomst waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Health Injection. 

Jonger dan 18 jaar?

Als u minderjarig bent, dus jonger dan 18 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit privacy beleid leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens. 

Inzicht in uw gegevens?

Als u een overzicht wilt van al uw persoonsgegevens die door Health Injection worden verwerkt, kunt u dit opvragen via info@healthinjection.nl. Ook kunt u via dit e-mailadres verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens. Health Injection zal op dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, tenzij verlenging van die termijn gerechtvaardigd is op grond van de wet, uw verzoek behandelen. 

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) informatie door dit verzoek per email te sturen naar info@healthinjection.nl.
 
Als u wilt dat Health Injection uw persoonsgegevens en/of account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een email te sturen naar info@healthinjection.nl. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door Health Injection worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren. 
 

Klacht

Indien u een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door Health Injection, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Health Injection kan het privacy beleid wijzigen. We raden u dan ook aan het privacy beleid regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. 

Het privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 23 november 2020.
Scroll naar top